Projekt przewiduje 6 konferencji tematycznych organizowanych raz na pół roku. Ich celem jest wspieranie procesu dzielenia się wiedzą, a szczególnie ułatwienia przepływu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw z branży. Pierwsza konferencja będzie jednocześnie poświęcona inauguracji projektu, z udziałem wszystkich partnerów oraz przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych.

Zakres tematyczny każdej konferencji zostanie dostosowany do aktualnych potrzeb sieci i ustalany na spotkaniach roboczych sieci. Konferencje będą miały charakter otwarty i będą służyły także promocji i pozyskiwaniu nowych członków powiązania kooperacyjnego. Na każdej z nich przewiduje się element zachęcający potencjalnych nowych członków do przystąpienia do sieci. Ostatnie spotkanie tematyczne będzie poświęcone podsumowaniu projektu i promocji jego produktów oraz dotychczasowych rezultatów.

 

 

 

22 listopada 2013r.  odbyła się kolejna konferencja tematyczna klastra Leszczyńskie Smaki pt. "Znakowanie żywnosci. Zmiany od 2014 roku". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Klaster Leszczyńskie Smaki  w celu przybliżenia zmian wymagań prawnych z zakresu znakowania produktów spożywczych, w tym sposobów podawania informacji dotyczących wartości odżywczej, a także  stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Więcej...

VI konferencja sieci "ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI. ZMIANY OD 2014 ROKU" - prezentacja

 

 Konferencja_VI.pdf

 

 

 

8 marca br. odbyła się kolejna konferencja tematyczna klastra Leszczyńskie Smaki pt. „Kontrole organów nadzoru w branży spożywczej”. W Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie prelekcje wygłosili przedstawiciele czterech organów nadzoru: Inspekcji Nadzoru Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Pracy oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Ich zadaniem było przekazanie informacji dotyczących kontroli sprawowanej przez te podmioty w zakładach przemysłu spożywczego. Więcej...

V konferencja sieci „KONTROLE ORGANÓW NADZORU W BRANŻY SPOŻYWCZEJ” - prezentacja

 Konferencja_V.pdf

 

 

 

6 grudnia 2012 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczosci w Lesznie odbyła się kolejna IV konferencja tematyczna klastra Leszczyńskie Smaki pt. "Ochrona środowiska w branży spożywczej". Ochrona środowiska to temat bardzo aktualny i poruszany od kilku lat coraz częściej nie tylko w mediach, ale również wśród przedstawicieli różnych branż, w tym branży spożywczej. Więcej...

IV konferencja sieci "OCHRONA ŚRODOWISKA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ" - prezentacja

 Konferencja_IV.pdf

 

 

11 czerwca 2012r., w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbyła się III Konferencja sieci „Leszczyńskie smaki” pt. „SKUTECZNA KAMPANIA PROMOCYJNA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ”. Jej celem było pogłębienie wiedzy na temat przygotowania i realizacji działań promocyjnych i reklamowych, które obecnie znajdują się w najbliższym obszarze zainteresowań klastra „Leszczyńskie smaki”. Więcej...

III konferencja sieci „SKUTECZNA KAMPANIA PROMOCYJNA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ” - prezentacja


 konferencja_III.pdf

 

 

27 września 2011r., w leszczyńskim Ratuszu odbyła się II konferencja tematyczna sieci „Leszczyńskie smaki” pt. „Opakowania kluczem do sukcesu firm branży spożywczej”. Organizacja konferencji była wynikiem dostrzeżenia i wyartykułowania przez członków sieci potrzeby zmian oraz chęci zastosowania nowatorskich rozwiązań dla swoich produktów. Więcej...

II konferencja sieci „Opakowania kluczem do sukcesu firm branży spożywczej” - prezentacja

 

 Konferencja_II.pdf

 

 

Dnia 3 marca br. została zorganizowana I konferencja tematyczna sieci nt. "Marketing w branży spożywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja.”

Była ona okazją do podjęcia dyskusji na temat wyjątkowo dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach: marketingu, strategii promocji i marki oraz działań promocyjnych w sektorze spożywczym. Uwydatniono także w znacznym stopniu wpływ produktu tradycyjnego i regionalnego na promocję regionu. Więcej…

I konferencja sieci "Marketing w branży spożywczej. Strategia marki. Produkty regionalne. Promocja.” - prezentacja

 Konferencja_I.pdf

 

 

 

 

Klaster Leszczyńskie Smaki - WGRYŹ SIĘ W REGION!!!