Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Służą wymianie informacji pomiędzy uczestnikami sieci, ocenie postępów w realizacji projektu i zgłaszaniu problemów, które wymagają zlecenia badań lub ekspertyz, doradztwa zewnętrznego oraz tematów na konferencje tematyczne organizowane co pół roku. Organizacja spotkań umożliwia utrzymanie ciągłego kontaktu między koordynatorem klastra a jego członkami. Stanowi platformę komunikacji.Spotkania robocze to również planowanie realizacji kolejnych działań klastra, dyskusje na temat zrealizowanych działań oraz poszukiwanie rozwiązań nie tylko dla zadań w klastrze, ale również znaków zapytania stojących przed branżą.

 

     

 

Klaster Leszczyńskie Smaki - WGRYŹ SIĘ W REGION!!!