Projekt przewiduje 8 konferencji tematycznych. Ich celem jest wspieranie procesu dzielenia się wiedzą, a szczególnie ułatwienia przepływu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw z branży.

Zakres tematyczny skupi się głównie na zakresie wprowadzania produktów o podwyższonej wartości – np. żywność funkcjonalna, food design, eko, bio oraz ich promocji.

 

Pozostała tematyka klastra zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb sieci i ustalana na spotkaniach roboczych sieci.

 

 

 

10 kwietnia 2014 r. odbyła się kolejna konferencja pt."Skąd wziąć pieniądze na rozwój biznesu?". Mówiono o aktualnych i przyszłych możliwościach pozyskania kapitału na rozwój działalności gospodarczej, o tym jak i gdzie skutecznie aplikować o pieniądze unijne, które z nich dostępne są już dziś, a także gdzie uzyskać najtańszą pożyczkę.. Więcej...

 

IV konferencja sieci "Skąd wziąć pieniądze na rozwój biznesu?" - prezentacja

 

 

 

 

27 marca 2014 r. odbyła się kolejna konferencja pt."Obniżenie kosztów promocji firmy branży spożywczej poprzez uczestnictwo w klastrze Leszczyńskie Smaki". Mówiono o korzyściach wynikających w uczestnictwie w klastrze Leszczyńskie Smaki. Przedstawiono dobre praktyki Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski. Ostatnia prezentacja dotyczyła ciekawej formy promocji jaką są programy lojalnościowe. Więcej...

 

III konferencja sieci "Obniżenie kosztów promocji firmy branży spożywczej poprzez uczestnictwo w klastrze Leszczyńskie Smaki” - prezentacja

 

 

 

 

6 marca 2014 r. odbyła się kolejna konferencja pt."Produkty o podwyższonej wartości". Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Klaster Leszczyńskie dzięki dofinansowaniu unijnemu  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Więcej...

 

II konferencja sieci "Produkty o podwyższonej wartości" - prezentacja

 

 

 

 

 

22 stycznia 2014 r. odbyła się inauguracja roku w klastrze Leszczyńskie Smaki. Koordynator Klastra rozpoczął od przedstawienia uczestnikom klastra okresu realizacji projektu, źródła finansowania projektu oraz kosztów projektu. Następnie przedstawiono cel projektu oraz wskaźniki realizacji projektu, w tym liczbę przedsięwzięć promocyjnych. Więcej...

 

I konferencja sieci "Inauguracja projektu pt. „Klaster Leszczyńskie Smaki – promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo-zachodniej Wielkopolsce”." - prezentacja

 

 Konferencja_I.pdf