Jeśli działasz w branży spożywczej (lub z nią współpracujesz ), swoją działalność prowadzisz w subregionie leszczyńskim a dodatkowo jesteś:

  • zainteresowany rozwojem własnej firmy, wspólną promocją wdrażania innowacji oraz transferem wiedzy i technologii,
  • otwarty na współpracę i wymianę wiedzy,
  • gotowy na poświęcenie czasu i zaangażowania w działania klastra,

 

      Ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie!

 

Celem tworzenia się sieci jest wykorzystanie wspólnych działań w procesach gospodarczych, które pozwolą na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych
i państwowych w celu ułatwienia transferu i przepływu wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.