Informujemy, że ogłoszono nabór do XX edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”,

który odbędzie się 7 sierpnia 2021 r. podczas XI edycji Regionalnych Spotkań z Żywnością Tradycyjną i Ekologiczną na „Pograniczu Kultur” w Gospodarstwie Agroturystycznym KARCZMA KALISKA w Szadku, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski.

 

 

 

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

 

Organizacja konkursu Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.

 

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

 

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

 

Poza komisją konkursową powoływana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych.
O nominację mogą ubiegać się również produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

 

 

 

Zasady udziału w konkursie

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

 

 

 

 

 • W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów
 •  

   

   

   

   

 • Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu (spośród produktów nominowanych w regionach) do prestiżowej nagrody „PERŁA ”, która wręczana jest na Wielkim Finale Konkursu w Poznaniu, podczas trwania targów „Smaki Regionów”.
 •  

   

   

   

   

  Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego http://www.produktyregionalne.pl/nkd.php?body=article&name=nkd-dokumenty-do-pobrania&lang=pl

   

   

   

  Termin przyjmowania zgłoszeń

   

  Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 czerwca 2021 roku