Miasto Leszno

Nasi członkowie / Nasi członkowie / Instytucje / Miasto Leszno / Miasto Leszno
O nas

Liczące blisko 65 tys. mieszkańców Leszno jest prężnym, dynamicznie rozwijającym się miastem na prawach powiatu i stanowi centrum subregionu leszczyńskiego. Gospodarka miasta charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem branż i wielkości firm. Wysoki udział w gospodarce Leszna wykazują przetwórstwo rolno-spożywcze, branża metalowo-maszynowa i budownictwo. Leszno to miasto, w którym dzięki bogatej ofercie kształcenia, zapewnionej poprzez dobrze rozwiniętą sieć szkolnictwa średniego i wyższego z łatwością można zdobyć kwalifikacje na wysokim poziomie. Leszno na tle podobnych miast wyróżnia się przedsiębiorczością. Podejmuje szereg inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki. Zgodnie ze Strategią rozwoju gospodarczego miasta  działania wspierające podejmowane są w zakresie zasobów ludzkich, infrastruktury, współpracy oraz podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności kluczowych branż – tworzenie i rozwój klastrów.

Miasto Leszno

ul. Kazimierzea Karasia 15
64-100 Leszno

http://leszno.pl
Oferta