Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nasi członkowie / Nasi członkowie / Szkoły i szkoły wyższe / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
O nas

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski. W historii naszego Uniwersytetu wyróżniamy dwa główne nurty. Nurt pierwszy to urzeczywistnianie idei uniwersytetu, to walka o samorządność, to trud budowania tej specjalnej wspólnoty ludzi wiedzy, ludzi ciekawości i aktywności intelektualnej. Nurt drugi to jak gdyby esencja uniwersytetu w codziennym jego trudzie: nauka i nauczanie, badania, gromadzenie wiedzy i tworzenie laboratoriów, to całość codziennej pracy i służenie swą wiedzą społeczeństwu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
email: rektorat@up.poznan.pl
Oferta
Nasza Uczelnia posiada najwyższe uprawnienia akademickie, a pod względem potencjału naukowego i kadrowego zajmuje trzecie miejsce w regionie.
 
Studia rolniczo-leśne mają w Wielkopolsce ponad 140-letnią tradycję. Zostały zapoczątkowane przez wielkiego filozofa i przyrodnika, ekonomistę i działacza narodowego – Augusta hr. Cieszkowskiego, od 1996 roku patrona uczelni.
 
Oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostosowana jest do wymogów szeroko rozumianej przestrzeni przyrodniczej oraz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego. Oferowane studia przygotowują specjalistów w dziedzinie gospodarki żywnościowej, sektora leśno-drzewnego i agrobiznesu. Programy kształcenia uwzględniają intensywnie rozwijające się technologie, nowoczesną wiedzę biologiczną i technologie informacyjne, a także rozwiązania ekologiczne i globalne zjawiska przyrodnicze.
 
Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska i architektura krajobrazu. Szczególne zainteresowanie wśród kandydatów budzą weterynaria oraz ekoenergetyka – kierunki prowadzone od 2011 roku.
 
W roku 2013 uruchomione zostały trzy nowe kierunki: inżynieria i gospodarka wodna, projektowanie mebli oraz medycyna roślin. Łącznie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci na 24 kierunkach studiów.
Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się nadaniem tytułu zawodowego „inżynier”. Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł „inżynier architekt krajobrazu” oraz weterynaria, która jest prowadzona na jednolitych studiach magisterskich i kończy się nadaniem tytułu „lekarz weterynarii”.