Jesteś przedsiębiorcą w branży spożywczej?

 

Prowadzisz swą działalność w subregionie leszczyńskim?

Interesują Cię: rozwój, wspólna promocja, innowacje, transfer technologii oraz wiedzy?

Przystąp do sieci „Leszczyńskie smaki”

Udział w naszej inicjatywie pozwoli Państwu na bezpłatne skorzystanie z licznych usług i działań, które oferować będzie sieć w ramach pozyskanej na jego założenie i rozwój dotacji ze środków Unii Europejskiej

 

Dzięki partnerstwie w sieci osiągniesz korzyści:

  • biznesowe,
  • płynące ze współpracy, wymiany informacji i komunikacji, oraz wiedzy i kwalifikacji,
  • z zakresu marketingu i PR.

Celem tworzenia się sieci jest wykorzystanie wspólnych działań w procesach gospodarczych, które pozwolą na efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz samorządowych i państwowych w celu ułatwienia transferu i przepływu wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

 

 

Zaangażuj się we współtworzenie sieci „Leszczyńskie smaki” jako centrum współpracy Branży Spożywczej i dołącz do klastra. Opowiedz nam o swoich oczekiwaniach i chęci współpracy z innymi.

 

 


 

 

 

 

 

  REGULAMIN KLASTRA      deklaracja_czlonkostwa2_1.pdf