Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki powstał z inicjatywy Miasta Leszna oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Klaster spożywczy skupia lokalnych producentów żywności oraz instytucje wspierające i władze samorządowe. Utworzenie klastra jest rezultatem prowadzenia wielomiesięcznych analiz, których wyniki wskazały na konieczność wsparcia  branży przetwórstwa rolno – spożywczego, jako obszaru o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i promocji miasta Leszna oraz regionu leszczyńskiego. Istotnym narzędziem w wsparciu nowo powstałej inicjatywy było stworzenie sieci współpracy, która ma za zadanie generować wymierne korzyści dla swoich uczestników poprzez wykorzystanie mocnych stron regionu – wysokiego potencjału rolnictwa oraz znakomitej bazy surowców.