Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki powstał z inicjatywy Miasta Leszna oraz Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Klaster spożywczy skupia lokalnych producentów żywności oraz instytucje wspierające i władze samorządowe. Utworzenie klastra jest rezultatem prowadzenia wielomiesięcznych analiz, których wyniki wskazały na konieczność wsparcia  branży przetwórstwa rolno – spożywczego, jako obszaru o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i promocji miasta Leszna oraz regionu leszczyńskiego.

Istotnym narzędziem w wsparciu nowo powstałej inicjatywy było stworzenie sieci współpracy, która ma za zadanie generować wymierne korzyści dla swoich uczestników poprzez wykorzystanie mocnych stron regionu – wysokiego potencjału rolnictwa oraz znakomitej bazy surowców.

Klaster Spożywczy Leszczyńskie Smaki skupia obecnie przedsiębiorstwa branży spożywczej, uczelnie wyższe, jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe działające na obszarze południowo - zachodniej Wielkopolski.

Klaster Leszczyńskie smaki zarządza wartościową i rozpoznawalną w Polsce marką kojarzącą się z dobrym smakiem, tradycją i zdrową żywnością.
Członkowie klastra konkurują i współpracują ze sobą. W celu podnoszenia swojej pozycji rynkowej tworzą platformę wymiany informacji i doświadczeń, dzięki której są otwarci na nowe technologie nieobciążające środowisko i gwarantujące wysoką jakość produktu. Na realizację powyższych działań klaster pozyskuje środki z różnych źródeł.

 

Misja Klastra Leszczyńskie Smaki


„Subregion leszczyński – współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej”


Misją Klastra Leszczyńskie Smaki jest współpraca firm z branży spożywczej z nauką, instytucjami otoczenia biznesu i władzami samorządowymi w celu wzrostu konkurencyjności i innowacyjności branży spożywczej z subregionu leszczyńskiego.

 

Wizja Klastra Leszczyńskie Smaki

 

Klaster Leszczyńskie Smaki integruje branżę spożywczą subregionu leszczyńskiego, naukę, instytucje otoczenia biznesu, władze samorządowe oraz nawiązuje współpracę z partnerami zagranicznymi.
Wartości Klastra Leszczyńskie Smaki to:
- zachowanie smaków i tradycji regionu,
- działalność na nowe rozwiązania i nowe produkty,
- wysoka jakość,
- odpowiedzialność,
- współpraca
- uczciwość

 

 

 

Dokument Strategii Rozwoju Klastra:

 strategia_rozwoju_klastra.pdf