TYTUŁ PROJEKTU

OKRES REALIZACJI

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

WKŁAD WŁASNY

         
VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014 pt. Nowe  i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki.   1.12.2014 - 10.04.2015

PO KL

pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

             60 000,00 zł         0,00 zł
VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2014  pt. Nowe wzornictwo i opakowania dla produktów klastra Leszczyńskie Smaki.   16.06.-31.10.2014

PO KL

pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

             60 000,00 zł         0,00 zł

 

Klaster Leszczyńskie Smaki – promocja i współpraca dla najwyższej jakości, tradycji i nowoczesnych technologii w branży spożywczej w południowo-zachodniej Wielkopolsce

 

2.01.2014 - 31.12.2014 WRPO na lata 2007-2013,Priorytet I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”             199 665,00 zł    35 235,00 zł

 

Utworzenie sieci Leszczyńskie Smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo – zachodniej Wielkopolsce

 

3.01.2011 - 31.12.2013

 

WRPO na lata 2007-2013,Priorytet I "Konkurencyjność przedsiębiorstw", Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”

 

              699 969,05 zł  123 523, 95 zł
Udział przedstawiciela firmy Smakosz (członka klastra Leszczyńskie Smaki) w targach ANUGA 2013

4-9.10.2013

 

 

 

WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce"

 

3 500,00 zł

1000,00 zł

 

Udział przedstawiciela klastra Leszczyńskie Smaki  w targach ANUGA 2013

 

4-9.10.2013

 

WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce"

 

3 500,00 zł

1000,00 zł

Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój małych i  średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra – wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo"

 

01.05 – 07.10.2013

 

Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego:

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 

20 000,00 zł

3 200,00 zł

 
VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2013

pt. Opracowanie strategii wejścia klastra spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek niemiecki”

 

 

23.09. – 22.11.2013

 

PO KL

pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw


 

60 000,00 zł

0,00 zł

VOUCHER DLA PRZEDSIĘBIORSTW 2012

pt. Innowacja marketingowa w zakresie zmiany wzornictwa i opakowań dla produktów i usług Zakładu Garmażeryjnego SPECJAŁ Dorota Kaźmierczak

 

15.09. – 01.12.2012

 

PO KL

pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

30 000,00 zł

0,00 zł

VOUCHER DLA INICJATYW KLASTROWYCH 2012

pt. Skuteczna dystrybucja produktów sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki.

 

21.09. – 03.12.2012

 

PO KL

pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”,

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2. Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

 

 

50 000,00 zł

0,00 zł