Organizacja międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój małych i  średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra – wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo” była kolejnym zadaniem Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o. o., na które spółka otrzymała dofinansowanie. Jej organizacja była współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Ideą konferencji było podniesienie wiedzy oraz poznanie dobrych praktyk  w zakresie uwarunkowań internacjonalizacji klastrów skutkujących rozwojem ich członków - małych i średnich przedsiębiorstw. Ważnym elementem konferencji było wystąpienie eksperta z zakresu internacjonalizacji, który nakreślił uwarunkowania podjęcia skutecznych działań w tym zakresie przez klaster spożywczy. Prelegentami konferencji byli też przedstawiciele europejskich klastrów spożywczych (co najmniej 3), którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie internacjonalizacji. 

 

Podczas konferencji został także zaprezentowany klaster Leszczyńskie smaki – jego dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wspierania konkurencyjności i innowacyjności swoich członków z sektora MSP.

Podczas konferencji przewidziane było tłumaczenie symultaniczne, materiały dla uczestników, identyfikatory ułatwiające nawiązywanie kontaktów, bufet kawowy i lunch. 

 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z branży spożywczej z subregionu leszczyńskiego i Wielkopolski zainteresowane internacjonalizacją, przedstawiciele innych polskich i europejskich klastrów, reprezentanci instytucji otoczenia biznesu, władze samorządowe, szkoły wyższe z subregionu, media lokalne i regionalne.

 

Więcej informacji: https://leszczynskiesmaki.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/jak_krok_po_kroku.html