Dofinansowanie na udział przedstawiciela klastra Leszczyńskie Smaki  w targach ANUGA klaster otrzymał z Województwa Wielkopolskiego.  W dniach 4-9 października 2013 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce".

 

 

Powodem uczestnictwa klastra w targach było poszukiwanie przez klaster przede wszystkim partnerów biznesowych i dystrybucyjnych, w tym hurtowników w celu poszerzenia rynków zbytu  i sieci dystrybucji produktów pod marką Leszczyńskie Smaki.