Dofinansowanie na udział przedstawiciela przedstawiciela firmy należącej do klastra Leszczyńskie Smaki w targach ANUGA otrzymała również Firma Smakosz. Dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego.  na wyjazd na targi dniach 4-9 października 2013 roku uzyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce".

 

 

Powodem uczestnictwa firmy podobnie jak i klastra Leszczyńskie Smaki w targach było przede wszystkim poszukiwanie partnerów biznesowych i dystrybucyjnych, w tym hurtowników w celu poszerzenia rynków zbytu  i sieci dystrybucji produktów pod marką swojej firmy i marki Leszczyńskie Smaki.