W 2012 roku dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymałał członek klastra Leszczyńskie Smaki - Zakłąd Garmażeryjny Dorota Kaźmierczak.

W wyniku wykonanych prac powstało opracowanie nt.  „Innowacja marketingowa w zakresie zmiany wzornictwa i opakowań dla produktów i usług Zakładu Garmażeryjnego SPECJAŁ Dorota Kaźmierczak”. Opracowanie zostało przygotowane we współpracy firmy z Uniwersytetem Artystycznym z Poznania.

 

Innowacja marketingowa w zakresie zmiany wzornictwa i opakowań dla produktów i usług Zakładu Garmażeryjnego SPECJAŁ Dorota Kaźmierczak wpłyneła pozytywnie na rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności. Ujednolicenie wzornictwa i dopasowanie opakowań do potrzeb klientów pozwoliło uzyskać projekty, dzięki którym identyfikacja marki Specjał będzie łątwiejsza oraz wpłynie na odróżnienie produktów i usług firmy od konkurencji, co z kolei pozwoli zwiększyć udziały w rynku. Rezultatem projektu jest spójny system  wzornictwa i opakowań dostosowany do potrzeb marketingowych i funkcjonalnych asortymentu firmy. Jego zastosowanie w praktyce zapewni trwałość rezultatów projektu badawczego. Sukces wprowadzenia nowego wzornictwa i opakowań na rynek będzie gwarantem stosowania opracowanej metody w przyszłości.

Do wzięcia udziału firmy w konkursie przyczyniła się między innymi różnorodność produktów, stopniowy rozwój  działalności firmy i wdrażanie nowego asortymentu, które  spowodowały, że wzornictwo i opakowania  poszczególnych  produktów znacznie odbiegają od siebie. Nie jest zachowana spójność identyfikacji graficznej, co poważnie utrudnia sprzedaż produktów i ich identyfikację z ustaloną na lokalnym rynku marką firmy. Opakowania nie spełniały też swojej roli marketingowej (cichy sprzedawca) oraz funkcjonalnej np. zupy w osłonkach miękkich poliamidowych tzw. rękawach.