W sierpniu 2012 roku Klaster Leszczyńskie Smaki uzyskał dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku wykonanych prac powstało opracowanie nt.  Skutecznej dystrybucji produktów sprzedawanych pod marką Leszczyńskie smaki. Opracowanie zostało przygotowane we współpracy Klastra Leszczyńskie Smaki z Instytutem Logistyki i Magazynowania z Poznania.

 

 

Przedmiotem prac było wykonanie ekspertyzy z zakresu poprawy efektywności dystrybucji produktów sprzedawanych pod marką „Leszczyńskie smaki”. Opracowanie swym zakresem obejmowało następujące elementy:

·         analizę obecnego modelu dystrybucji w przedsiębiorstwach produkcyjnych zrzeszonych
w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki”,

·         ocenę potencjału konsolidacyjnego dla realizacji wspólnej dystrybucji oraz procesów grupowych zakupów usług transportowych,

·          identyfikację i ocenę efektywności obecnych oraz potencjalnych kanałów dystrybucji
z uwzględnieniem rynku Horeca oraz możliwości eksportu,

·         wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju kanałów dystrybucji.

Na tej podstawie zostały dobrane i wskazane najnowsze rozwiązania z zakresu logistyki:

·         platforma informatyczna zwiększająca efektywność realizowanych procesów dystrybucyjnych,

·         nowe kanały dystrybucji produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone
w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki”.

 

Rezultatem wykonanego opracowania jest wdrożenie rekomendacji, które umożliwią:

·         poprawę efektywności procesów logistycznych w obszarze transportu poprzez wzrost wydajności i obniżenie kosztów ich realizacji,

·         zmniejszenie liczby pojazdów realizujących procesy przewozowe,

·         implementację platformy informatycznej – T-Scale ­- umożliwiającej efektywne planowanie wybranych procesów logistycznych,

·         poprawę procesu wymiany informacji odnośnie realizowanych przewozów pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki”,

·         sprzedaż produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki” na nowych rynkach.

 

Wdrażanie rekomendowanych zmian będzie odbywać się stopniowo, rozpoczynając od zaleceń oraz rozwiązań najprostszych, czyli związanych ze sposobem organizacji procesów transportowych w przedsiębiorstwach należących do klastra „Leszczyńskie smaki“. Pierwsze działania zostaną rozpoczęte zaraz po zakończeniu projektu. Czynności te mają przygotować przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki” na wdrożenie kolejnych propozycji Instytutu Logistyki i Magazynowania, czyli wykorzystania dedykowanej platformy informatycznej – T-Scale w celu  wspólnej organizacji przewozów. Rozwiązania bardziej zaawansowane, a tym samym czasochłonne, planuje się wdrażać w następnej kolejności, tj. drugiej połowie 2013 roku.

Natomiast proces wejścia na nowe, zaproponowane rynki zbytu również rozpocznie się zaraz po zakończeniu projektu. Proces ten jednak będzie długofalowy, ponieważ niejednokrotnie będzie wymagał uzyskania certyfikatu potwierdzającego produkcję zdrowej żywności, czy też weryfikację produktów przez nowe punkty sprzedaży.

Podsumowując, przedsiębiorstwa produkcyjne zrzeszone w ramach Inicjatywy Klastrowej „Leszczyńskie smaki” będą wykorzystywać wyniki opracowania w swojej bieżącej działalności, tzn. przy organizacji procesów transportowych oraz w procesie wejścia na nowe rynki dystrybucji.