W 2013 roku Klaster Leszczyńskie Smaki po raz kolejny uzyskał dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku wykonanych prac powstało opracowanie nt.  „Opracowanie strategii wejścia klastra spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek niemiecki”. Opracowanie zostało przygotowane we współpracy Klastra Leszczyńskie Smaki z Fundacją  "Partnerzy dla Samorządu" z Poznania.

 

 

Przedmiotem projektu badawczego było opracowanie strategii wejścia klastra spożywczego „Leszczyńskie Smaki” na rynek niemiecki wraz z elementami upowszechniania wyników strategii.

Celem opracowanej strategii jest profesjonalne przygotowania Klastra „Leszczyńskie smaki” i działających w nim firm do wejścia na rynek niemiecki, poprzez:

  • zwiększenie wiedzy na temat możliwości ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw branży spożywczej,
  • zwiększenie wiedzy na temat specyfiki rynku niemieckiego, mechanizmów i kanałów dystrybucji, promocji oraz sprzedaży,
  • dostosowanie oferty produktowej do potrzeb rynku niemieckiego,
  • zaplanowanie i wybór instrumentów promocji,
  • zaplanowanie i wybór konkretnych działań zmierzających do zaistnienia przedsiębiorstw klastra na rynku niemieckim.

Zakres prac objął:

a)      przedstawienie teoretycznych podstaw procesu internacjonalizacji,

b)      charakterystykę polskiego rynku eksportowego,

c)       charakterystykę rynku niemieckiego, w tym opis rynku spożywczego, analizę konkurencji na rynku, trendów konsumenckich, możliwości wejścia na rynek nowych produktów i firm, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, opis instytucji wsparcia biznesu,

d)      analizę zasobów przedsiębiorstw, w tym opis asortymentu, obecne mechanizmy promocji,

e)      opracowanie strategii marketingowej wraz z systemem identyfikacji wizualnej klastra na rynku niemieckim,

f)       opracowanie materiałów promocyjnych w jęz. niemieckim,

g)      szkolenia z zakresu wdrażania strategii wejścia firm klastra na rynek niemiecki.

W rezultacie powstało 153 stronicowe opracowanie plus załączniki w postaci osobnych plików z materiałami w jęz. niemieckim. Materiał został także upowszechniony poprzez odbycie warsztatów z firmami skupionymi w klastrze w dniu 22 listopada 2013 roku.

 

Opracowanie obejmuje strategię, której realizacja powinna odbywać się w trzech etapach:

1)      zdobycie przyczółków na rynku – 2 lata

2)      umocnienie pozycji – 2-5 lat

3)      frontalny atak – 5 lat.

Możliwość zastosowania wyników i wdrożenia strategii będzie uzależniona od posiadanych środków pieniężnych. Firmy skupione w klastrze dysponują niewielkimi budżetami promocyjnymi, tymczasem realizacja pierwszego krótkoterminowego scenariusza promocji na nowym rynku, to koszt około 200.000 zł. Profesjonalna kampania promocyjna wynieść może nawet 2 mln zł.

Rynek niemiecki to niezwykle perspektywiczny obszar ekspansji dla firm z klastra a wejście na ten rynek może znacznie podnieść poziom konkurencyjności firm z klastra.