Klaster Leszczyńskie Smaki  już po raz drugi w 2014 roku (edycja wrześniowa) uzyskał dofinansowane ze środków pochodzących z Projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tytuł projektu to "Nowe i udoskonalone produkty klastra spożywczego Leszczyńskie Smaki".

Przedmiotem projektu badawczego jest opracowanie nowych i udoskonalonych produktów klastra Leszczyńskie Smaki spełniających oczekiwania świadomych klientów poprzez wypracowanie nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów oraz usprawnienie procesów technologicznych dla wybranych producentów klastra Leszczyńskie Smaki, którzy stwierdzili pilną potrzebę rynkową ich wprowadzenia. Opracowanie dotyczyć będzie prac badawczo-rozwojowych polegających na skonstruowaniu receptury i technologii wytwarzania lodów i czekolady o właściwościach probiotycznych. Prace związane z usprawnieniem procesów technologicznych dotyczą: badania wpływu  surowców na ostateczne własciwości produktu i opracowaniu innowacji procesowej skutecznie zapobiegającej występowaniu błędów w daniach gotowych.

 

Obecnie jesteśmy na etapie wyboru Wykonawcy prac.