Uczestnictwo w klastrze gwarantuje naszym członkom wiele wymiernych korzyści. Wśród nich najważniejsze to:

 

 

Informacja i komunikacja

·         dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej,

·         dostęp do nowych technologii,

·         wzrost wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, przepływ informacji

·         nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i dopasowanie ich oferty usług do potrzeb uczestników klastra,

·         skutecznie oddziaływać na otoczenie, w tym na instytucje edukacyjne, władze lokalne lub regionalne

·         wspólne rozwiązywanie problemów w sektorze spożywczym (jakość, bezpieczeństwo, higiena, przepisy prawne, itp.)

 

 

Koordynacja i współpraca

·         ustanowienie kontaktów między potencjalnymi partnerami projektu,

·         łatwiejszy dostęp do nowych rynków zbytu poprzez promocję sieci jako całości,

·         spotkania przy okrągłym stole z udziałem firm zainteresowanych współpracą,

·         wzrost konkurencyjności firmy w stosunku do firm nie uczestniczących w sieci,

·         wzmocnienie pozycji firmy na rynku jako wynik uczestnictwa w sieci,

·         polepszenie stosunków biznesowych z innymi uczestnikami powiązania,

·         know-how na temat trendów i technologii

·         współpraca z R & D i placówek oświatowych

·         możliwość oddziaływania na treść i jakość kształcenia w wybranych zawodach na poziomie średnim i licencjackim,

·         nawiązanie ściślejszej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i dopasowanie ich oferty usług do potrzeb uczestników klastra,

·         przyśpieszenie rozwoju firmy,

·         obniżenie kosztów działalności firmy.

 

 

Marketing i PR

·         organizacja imprez promocyjnych

·         strona internetowa sieci „Leszczyńskie smaki”

·         poprawa wizerunku firmy i jej pozycjonowania na rynku lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym,

·         działania na celu wzmocnienie wizerunku branży,

·         wsparcie dla małych przedsiębiorstw produkcji żywności w znalezieniu partnerów dystrybucyjnych,

·         nawiązanie współpracy z władzami Miasta.

 


Wydarzenia i imprezy

·         organizacja konferencji tematycznych

·         udział w targach branżowych

·         warsztaty
 

 

 

Ponadto, uczestnictwo w klastrze zapewnia:

  • przyspieszenie rozwoju firmy,
  • wzrost konkurencyjności firm w stosunku do firm nie uczestniczących w klastrze,
  • wsparcie dla małych przedsiębiorstw produkcji żywności w znalezieniu partnerów dystrybucyjnych,
  • udział w targach, wystawach branżowych, organizacja konferencji tematycznych.